Nefrologia

nefrologia

Nefrologia jest dziedziną medycyny zajmującą się chorobami nerek i pęcherza moczowego. Nerki oprócz funkcji filtracyjnej pełnią rolę wydzielniczą (erytropoetyna bierze udział w produkcji krwinek czerwonych, aktywna postać witaminy D3 jest niezbędna do prawidłowej mineralizacji kości), regulują gospodarkę wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową, odgrywają istotną rolę w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi.

FLOSMED proponuje Państwu konsultację u dr n. med. Katarzyny Smykał-Jankowiak.

br5a7809Dr n. med. Katarzyna Smykał-Jankowiak jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który ukończyła w 2007r. z oceną celującą W 2012r. otrzymała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Analiza występowania przeciwciał przeciw składowej C1q dopełniacza w surowicy chorych na pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek". Jest współautorką kilku publikacji naukowych oraz kilkunastu doniesień prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych (w tym m.in. prezentacji nagrodzonej podczas XX Polish-German-Czech Symposium "Modern Aspects of Nephrology and Hypertension" w 2014r.). W 2015r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych z oceną bardzo dobrą. Następnie odbyła specjalizację w zakresie nefrologii w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu. Aktualnie rozpoczęła specjalizację w dziedzinie transplantologii w Oddziale Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Transplantologicznego, Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego i European Renal Association- European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA).

Zakres diagnostyki i badań:

a) choroby nerek, których objawami mogą być:

- białkomocz
- erytrocyturia (zwiększona liczna krwinek czerwonych w moczu)
- nadciśnienie tętnicze
- obrzęki
- zaburzenia elektrolitowe: nieprawidłowe stężenia sodu, potasu, wapnia, fosforanów;
- kwasica
- niedokrwistość

b) kłębuszkowe zapalenia nerek- pierwotne, jak i w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego czy układowych zapaleń naczyń

c) uszkodzenie nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, niewydolności serca

d) ostra i przewlekła niewydolność nerek (podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy i zmniejszenie funkcji filtracyjnej nerek)

e) zakażenia układu moczowego

f) kamica nerkowa

g) porady internistyczne

Specjalizacje:

Nefrologia
Choroby wewnętrzne

Cennik:

Konsultacja  - 180 PLN
Konsultacja wraz z oceną ultrasonograficzną (USG) - 180 PLN