Diagnostyka trombofilii
Co to jest trombofilia? (1)


Trombofilia (nadkrzepliwość) to wrodzona (czyli genetycznie uwarunkowana) lub nabyta skłonność do tworzenia zakrzepów żylnych, rzadziej tętniczych, spowodowana zaburzeniami w układzie krzepnięcia.

Ze względu na stopień ryzyka trombofilie dzielimy na: (1) trombofilie małego ryzyka: postacie heterozygotyczne polimorfizmu czynnika V Leiden, genu protrombiny G20210A, niedobór białka C lub S oraz (2) trombofilie dużego ryzyka: niedobór antytrombiny, homozygotyczne postacie polimorfizmów czynnika V Leiden i genu protrombiny, skojarzenie dwóch różnych mutacji w formie heterozygotycznej (np. heterozygota Leiden i protrombiny) , zespół antyfosfolipidowy.

Mutacje genów będących przyczyną wrodzonej nadkrzepliwości występują u 5-10% populacji, natomiast wśród chorych na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową (ŻChZZ) mutacje te występują u około 30-50% pacjentów. Trombofilie dużego ryzyka są przyczyną 7% wszystkich przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w Europie.
Wskazania do diagnostyki :  • epizod zakrzepicy lub zatoru przed 50 rokiem życia, bez klasycznych czynników ryzyka (unieruchomienie, antykoncepcja doustna, papierosy)

  • epizody zakrzepicy lub zatoru u chorych z obciążonym wywiadem rodzinnym

  • u kobiet po poronieniach bez ustalonej przyczyny

  • u kobiet po epizodzie zakrzepicy lub zatoru, u których jedynym czynnikiem ryzyka była antykoncepcja hormonalna


Panele diagnostyczne


Wszystkie badania wykonujemy z pobranej krwi Pacjenta, nie jest konieczne przyjście do przychodni naczczo, nie ma też znaczenia pora dnia. Przed wykonaniem badań konieczna jest konsultacja hematologiczna (koszt 150 PLN).

1) Panel diagnostyczny trombofilii wrodzonej

Badania :

Czynnik V Leiden -180 PLN
Mutacja genu protrombiny - 180 PLN
Białko C (aktywność) - 90 PLN
Białko S (stężenie) - 90 PLN
Antytrombina III (aktywność) - 50 PLN


Razem pakiet: 590 PLN


2) Zespół antyfosfolipidowy


Badania:


Przeciwciała p kardiolipinie w kl IgG i IgM (łącznie) - 120 PLN
Przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie I w klasie IgG i IgM - 180 PLN
Antykoagulant Toczniowy - 140 PLN


Razem pakiet: 440 PLN


Zarejestruj się już teraz na badanie pod numerem telefonu 796 713 031

(1) Wskazania do diagnostyki w kierunku trombofilii
dr n. med. Agnieszka Padjas
II Katedra Chorób Wewnętrznych, Klinika Alergii i Immunologii Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum