Badanie Prenatalne Pierwszego Trymestru

Badanie prenatalne jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w przebiegu ciąży.

Zgodnie z Standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie prowadzenia ciąży o przebiegu prawidłowym, badanie to powinno być oferowane wszystkim ciężarnym, co najmniej 3 razy w trakcie trwania ciąży. W zależności od tygodnia ciąży, w którym badanie jest wykonywane, jego cel jest także inny.

W przychodni FLOSMED badania prenatalne wykonywane są przez naszych Ginekologów na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne sprzęcie: aparacie GE VOLUSON E8. W naszej Klinice wykonujemy tylko badanie I trymestru.

Podstawowym celem badań ultrasonograficznych w ciąży jest zminimalizowanie wystąpienia niekorzystnych wyników położniczych, mogących wystąpić na skutek nierozpoznania wady u płodu, niedojrzałości płodu lub innych zaburzeń wewnątrzmacicznych. Zadaniem lekarza wykonującego badanie przesiewowe jest skierowanie ciężarnej do ośrodka referencyjnego w każdym przypadku wątpliwości diagnostycznych lub podejrzenia nieprawidłowego rozwoju płodu.

Na każdym etapie rozwoju ciąży, badanie ultrasonograficzne ma inną specyfikę. Inny jest cel badania w I trymetrze ciąży w odróżnieniu od II i III trymestru. Niezależnie od okresu ciąży w którym badanie jest wykonywane, ciężarna poddawana badaniu powinna otrzymać od lekarza przystępną informację o uzyskanym wyniku.

Przesiewowe badanie ultrasonograficzne powinno być oferowane wszystkim ciężarnym.

W chwili obecnej nie istnieją badania, których wyniki sugerowałyby, że badanie ultrasonograficzne wpływa niekorzystnie na rozwój płodu. Wykonując to badanie należy kierować się zasadą minimalnej ekspozycji i czasu badania pozwalającego na kompletne wykonanie procedury – zasada ALARA (As Low As Reasonably Achievable. W szczególności wartości wskaźników termicznego (TI) oraz mechanicznego (MI) powinny być poniżej 1, w trakcie całego badania (TI<1, MI<1). Zasady bezpieczeństwa badań ultrasonograficznych zostały szczegółowo opisane w odrębnych publikacjach [1].

Aparat ultrasonograficzny w diagnostyce położniczo-ginekologicznej powinien posiadać: prezentację 2D w czasie rzeczywistym, co najmniej 128-stopniową skalę szarości, powinien mieć możliwość pomiaru odległości (co najmniej dwóch pomiarów), obwodu i pola powierzchni oraz program położniczy. Ponadto powinien być wyposażony w głowice przezbrzuszną i przezpochwową z możliwością dokumentacji fotograficznej i elektronicznej. Cennym uzupełnieniem funkcji aparatu ultrasonograficznego jest opcja kolorowego Dopplera.

Wynik badania ultrasonograficznego powinien zawierać następujące dane:

  1. imię, nazwisko, datę urodzenia i PESEL pacjentki,
  2. miejsce i datę badania, imię i nazwisko wykonującego badanie,
  3. informację dotyczącą nazwy aparatu ultrasonograficznego oraz rodzaju i częstotliwości głowic, którymi badanie zostało wykonane,
  4. rozpoznanie wstępne lekarza kierującego,
  5. data ostatniej miesiączki (OM) i tydzień ciąży według OM,
  6. zaawansowanie ciąży według ewentualnych poprzednich badań USG,
  7. Należy wyraźnie podkreślić, że zarówno wszelkie odstępstwa od stanu prawidłowego w budowie płodu, narządów płciowych ciężarnej oraz wszelkie inne niepokojące objawy zdiagnozowane podczas badania, powinny zostać uwzględnione w opisie badania. Niedopuszczalne jest ustne przekazywanie tego rodzaju informacji, bez umieszczenia stosownej notatki w wyniku.
  8. W razie niemożności wykonania kompletnego badania (np. z powodu otyłości ciężarnej, niekorzystnego ułożenia płodu czy innych trudności technicznych) – należy odnotować ten fakt w wyniku badania, zamieścić wskazówki odnośnie dalszego postępowania, kolejnego badania.
  9. Informując ciężarną/rodziców o wyniku badania ultrasonograficznego, należy zwrócić uwagę na ograniczenia tej metody, nie pozwalające na 100% określenie prawidłowego rozwoju płodu.

* powyższe informacje pochodzą z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – pełna treść rekomendacji do przeczytania pod adresem https://usgptg.pl/media/dopobrania/rekomendacje2015/Rekomendacje_poloznictwo_2015_GP.pd

  1.  

W naszej Klinice badania prenatalne I trymestru wykonuje dr n. med. Magdalena Barlik.

Zarezerwuj wizytę

Magdalena Barlik - ZnanyLekarz.pl

Kontakt

Adres

Numer kontaktowy

E-mail do rezerwacji

Godziny pracy

Wypełnij formularz - oddzwonimy!

Prosimy o wypełnienie oraz przesłanie formularza kontaktowego w celu otrzymania konsultacji oraz rezerwacji wizyty.

Klikając przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Więcej w naszej Polityce prywatności