Ginekologia i Położnictwo

Profilaktyka oraz leczenie zaburzeń żeńskiego układu płciowego. Opieka nad kobietą ciężarną. 

FLOSMED oferuje Państwu konsultacje u lekarzy ginekologów:  lek. Beaty Mrzewki-Rogacz, dr n. med. Pauli Mikołajskiej-Ptaś, dr. n. med. i n. o zdr. Katarzyny Paneckiej-Myszy, lek. Piotra Piekarskiego, dr n.med. Magdaleny Adamczyk, lek. Moniki Pyszczyńskiej, dr n.med. Anny Roztockiej-Kuc, dr n. med. Magdaleny Barlik, lek. Karoliny Andrzejak,  dr n. med. Ewy Jaguszewskiej, dr n. med. Anny Lewek oraz lek. Doroty Boroń.

Zakres diagnostyki i badań prowadzonych w przychodni FLOSMED:

• Prowadzenie ciąży
• Ultrasonograficzna ocena budowy i rozwoju płodu
• Poradnictwo w zakresie antykoncepcji i planowania rodziny
• Opieka ginekologiczna- profilaktyka i leczenie
• Ultrasonograficzna ocena przepływów dopplerowskich
• Ultrasonografia ginekologiczna
• Zaburzenia miesiączkowania

lek. Beata Mrzewka-Rogacz

Od listopada 2019 jest młodszym asystentem w Klinice Rozrodczości w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UMP w Poznaniu, pełni dyżury w szpitalnej Izbie Przyjęć i na Sali Porodowej.
Absolwentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ukończonego z listem gratulacyjnym Rektora. 2018-19 zatrudniona w Oddziale Klinicznym Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu (szpital III stopnia referencyjności).
Prowadzi badania naukowe nad cukrzycą ciążową oraz regularnie uczestniczy w kursach doszkalających z zakresu położnictwa, ginekologii i ultrasonografii.

Beata Mrzewka-Rogacz - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  250 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł

dr n. med. Paula Mikołajska-Ptaś

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im.K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Obecnie kontynuuje szkolenie specjalizacyjne z położnictwa i ginekologii w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu.
Ukończyła Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych UMP, w ramach którego w 2019r. otworzyłam przewód doktorski. Jest uczestniczką wielu kursów, szkoleń i kongresów.
Odbyła staż w zakresie perinatologii i ciąży wysokiego ryzyka w King’s College Hospital w Londynie.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Europejskiego stowarzyszenia osób specjalizujących się w położnictwie i ginekologii ENTOG.

Paula Mikołajska-Ptaś - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  250 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł
 • USG piersi
  180 zł

dr n. med. i n. o zdr. Katarzyna Panecka-Mysza

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z położnictwa i ginekologii w Klinice Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada doświadczenie w zakresie dyżurów na oddziale ginekologiczno-położniczym oraz pracy ambulatoryjnej. Jest w trakcie pisania rozprawy doktorskiej, współautorką podręczników: “Położnictwo i Ginekologia” oraz „Farmakoterapia w położnictwie”. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami zarówno w języku polskim jak i angielskim.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych
warsztatach, kursach i wykładach. W codziennej pracy stawia na rzetelnie przeprowadzone porady i badania w komfortowej atmosferze.

Katarzyna Panecka-Mysza - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  280 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  300 zł

lek. Piotr Piekarski

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu. Aktualnie odbywa specjalizację Ginekologi i Położnictwa w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu w Ginekologiczno Położniczym Szpitali Klinicznym w Poznaniu przy ulicy Polnej 33. Jednocześnie w Szpitalu tym pełni dyżury w obrębie Sali Porodowej i Izbie Przyjęć, a także w ramach Studiów Doktoranckich prowadzi zajęcia ze studentami. Uczestniczy w licznych krajowych i zagranicznych zjazdach z zakresu ginekologii i położnictwa dążąc do pogłębiania wiedzy oraz rozwijania swoich umiejętności.
Jego główne zainteresowania koncentrują się wokół diagnostyki oraz leczenia niepłodności. Zajmuje się opieką nad kobietą ciężarną, poradnictwem antykoncepcyjnym, diagnostyką i leczeniem zaburzeń miesiączkowania oraz okresu okołomenopauzalnego, diagnostyką oraz leczeniem schorzeń ginekologicznych, oceną owulacji.

Piotr Piekarski - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  250 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł

dr n. med. Magdalena Adamczyk

01.10.2018 i obecnie- doktorant 4-letnich stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie na pierwszym roku studiów) w Ginekologiczno- Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33; Klinika Rozrodczości.

17.11.2014 r. i obecnie- młodszy asystent, rezydent w dziedzinie Położnictwo i Ginekologia (obecnie na czwartym roku szkolenia specjalizacyjnego) w Ginekologiczno- Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, Klinika Rozrodczości.

Magdalena Adamczyk - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  250 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł

lek. Monika Pyszczyńska

W 2016 roku ukończyła  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, na Wydziale Lekarskim I. Specjalizuje się w położnictwie i ginekologii. Na co dzień pracuję w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu. Pełni również dyżury w oddziale porodowym i izbie przyjęć tego szpitala.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, kongresach i kursach, między innymi

– Mazurskiej Szkoły Ultrasonografii
– Małopolskiej Szkoły Ultrasonografii
– Kursów Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Monika Pyszczyńska - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  280 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  300 zł

dr n. med. Anna Roztocka-Kuc

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od początku studiów interesowała się ginekologią i położnictwem. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z położnictwa i ginekologii w Klinice Perinatologii i Ginekologii UM w Poznaniu. Na co dzień pracuje na Oddziale Ginekologicznym III i Położniczym II Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego przy ul. Polnej, w którym także pełni dyżury na Sali Porodowej oraz w Izbie Przyjęć.
Jest doktorantką prof. dr hab. Grzegorza H. Bręborowicza, współautorką podręcznika “Położnictwo i Ginekologia” pod Jego redakcją oraz autorką kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Przywiązuje dużą wagę do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, w związku z czym corocznie biorę udział w kilkunastu szkoleniach, warsztatach i sympozjach dedykowanych ginekologom i położnikom. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Anna Roztocka-Kuc - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  280 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  300 zł

dr n. med. Magdalena Barlik

W 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i rozpoczęła pracę w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych w Poznaniu.
W roku 2014 r obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską (tematem rozprawy doktorskiej jest związek polimorfizmów genu czynnika VII krzepnięcia i genu tkankowego inhibitora aktywatora plazminogenu z poronieniami nawracającymi). W 2010 roku rozpoczęła specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii. Jej opiekunem naukowym oraz promotorem pracy doktorskiej był Pan Prof. dr hab. Krzysztof Drews. W 2017 roku zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu położnictwa i ginekologii.
W latach 2010-2021 pracowała na stanowisku adiunkta w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu.
Jest współautorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym artykułów w renomowanych czasopismach naukowych, rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień zjazdowych.
Jest posiadaczką certyfikatów:
• Certyfikat The Fetal Medicine Foundation w zakresie oceny przezierności karku płodu (NT)
• Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii.

Magdalena Barlik - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  280 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł

lek. Karolina Andrzejak

Dyplom lekarza uzyskała w 2009 roku. Jest absolwentką uniwersytetu medycznego w Poznaniu.
Szkolenie specjalizacyjne z ginekologii i położnictwa rozpoczęła w 2011 roku W GPSK w Poznaniu.
Na co dzień pracuje w Klinice Ginekologii Operacyjnej. Autorka wielu publikacji i doniesień zjazdowych w czasopismach polskich i zagranicznych m.in 1.Lożysko wrosnięte u pierwiastki- perinatologia. Neonatologia i Ginekologia Tom 220092. Sexual frigidity-Archives of perinatal medicine 21. 20153.
Przydatność ultrasonografii dopplerowskiej w kwalifikacji pacjentek z rozrostami endometrium do małoinwazyjnych technik destrukcyjnych -Przegląd Ginekologiczno-Położniczy 2009 (1)
Brała udział w licznych szkoleniach w Polsce i za granicą z zakresu patologii ciąży, ultrasonografii w ginekologii i położnictwie oraz endokrynologii ginekologicznej. Posiada liczne certyfikaty z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. W swojej codziennej praktyce zajmuje się również kwalifikacja pacjentek do operacji ginekologicznych m.in:
– mięśniaków macicy
– guzów i zmian w obrębie przydatków
– zaburzeń statyki narządów płciowych

Karolina Andrzejak - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  250 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł

dr n. med. Ewa Jaguszewska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, aktualnie doktorantka tegoż uniwersytetu. Obecnie w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii w Klinice Ginekologii w GPSK ul. Polna 33 w Poznaniu, w którym również pełni dyżury na Sali Porodowej oraz w Izbie Przyjęć. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Współautorka publikacji i wystąpień zjazdowych. Nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, kongresach i kursach.

Ewa Jaguszewska (Szłyk) - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  250 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł

lek. Dorota Boroń

Dr Dorota Boroń specjalizuje się w położnictwie i ginekologii. Na co dzień pracuje w Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu Klinicznym w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych w Poznaniu przy ul. Polnej. Pełni również dyżury w Oddziale Porodowym i Izbie Przyjęć tego szpitala. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Ukończyła w 2017 roku studia na wydziale lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Od 2019 roku jest słuchaczką Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, kongresach i kursach, zarówno w Polsce ( m.in. Mazurska Szkoła Ultrasonografii, Kursy ultrasonografii w położnictwie i ginekologii organizowane przez Sekcję Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników), jak i za granicą (m.in. odbyłam szkolenie na Uniwersytecie Wiedeńskim). Jest autorką publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.
Jej głównym obiektem zainteresowań są zagadnienia z zakresu fizjologii i patologii ciąży. Swoją codzienną praktykę zawodową opieram na najnowszych wytycznych światowych.

Ponadto zajmuje się m.in. leczeniem chorób przenoszonych drogą płciową, zakażeń pochwy i sromu, poradnictwem antykoncepcyjnym, w tym zakładaniem wkładek wewnątrzmacicznych, a także leczeniem nieprawidłowych krwawień macicznych, niepłodności, endometriozy, nadżerek, zaburzeń miesiączkowania.
Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Dorota Boroń - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  250 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł

dr n. med. Anna Lewek

Lekarz w trakcie ostatniego roku specjalizacji z Położnictwa i Ginekologii. W 2015 roku ukończyła Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2017 roku związana zawodowo z Kliniką Ginekologii Ginekologiczno–Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, gdzie pełni także dyżury na Oddziale Porodowym i Izbie Przyjęć. Jest absolwentem studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2022 roku obroniła rozprawę doktorską nt. „Analiza przydatności metylacji wybranych genów w wykrywaniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy w porównaniu do metody molekularnej i cytodiagnostyki”. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych oraz wystąpień krajowych i zagranicznych. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach i kursach (m. in. kursy USG, kolposkopii). Regularnie uczestniczy w licznych kongresach i konferencjach naukowych, aby zapewnić pacjentkom najwyższy standard opieki medycznej.

Anna Lewek - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  280 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  300 zł

lek. Patryk Piątkowski

Jestem absolwentem Collegium Medicum im. L. Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy na Wydziale Lekarskim. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpocząłem specjalizację z ginekologii i położnictwa. Obecnie pracuję w oddziale
ginekologiczno- położniczym z patologią ciąży Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
Nieprzerwanie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, kongresach i kursach. Moim głównym zainteresowaniem jest fizjologia i patologia ciąży oraz ginekologia operacyjna. Ponadto zajmuję się m.in. leczeniem chorób przenoszonych drogą płciową, zakażeń pochwy i sromu, poradnictwem antykoncepcyjnym, w tym zakładaniem wkładek wewnątrzmacicznych, a także leczeniem nieprawidłowych krwawień macicznych, niepłodności, endometriozy, nadżerek, zaburzeń miesiączkowania.

Patryk Piątkowski - ZnanyLekarz.pl

dr n. med. Natalia Misan

W 2014 roku ukończyłam kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2016 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Seksuologia Kliniczna- “Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2018 roku studia podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2022 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych za rozprawę na temat “Ocena wskaźników uszkodzenia naczyniowego i neuronalnego oraz zmian przepuszczalności bariery krew-mózg w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu”, której promotorem była Pani Prof. Mariola Ropacka-
Lesiak. Na co dzień pracuję w Klinice Perinatologii i Ginekologii Ginekologiczno- Położniczego Szpitala Klinicznego na Polnej. Jestem autorką i współautorką artykułów i rozdziałów w czasopismach naukowych i podręcznikach z zakresu ginekologii i położnictwa oraz laureatką nagród na konferencjach polskich i międzynarodowych. W 2021 roku otrzymałam grant Narodowego Centrum Nauki w konkursie Preludium na realizację projektu badawczego, związanego z ciążą powikłaną ograniczeniem wzrastania płodu. Prowadzę zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego w języku polskim i angielskim. W 2014 roku otrzymałam Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Medal Uczelni za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej, przyznany przez Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Swoją wiedzę stale poszerzam i doskonalę, uczestnicząc w kursach i konferencjach z zakresu ginekologii i położnictwa.

Leczenie:
– Choroby ginekologiczne
– Zaburzenia miesiączkowania
– Antykoncepcja
– Profilaktyka raka szyjki macicy – cytologia, test HPV
– Prowadzenie ciąży
– Ocena rozwoju płodu
– Ocena przepływów dopplerowskich u płodu
– Planowanie rodziny
– Diagnostyka problemów z zajściem w ciążę

Natalia Misan - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  250 zł
 • Konsultacja ginekologiczna + USG + cytologia
  280 zł
 • Konsultacja położnicza + cytologia
  310 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł

Kontakt

Adres

Numer kontaktowy

E-mail do rezerwacji

Godziny pracy

pl Polski
X

Wypełnij formularz - oddzwonimy!

Prosimy o wypełnienie oraz przesłanie formularza kontaktowego w celu otrzymania konsultacji oraz rezerwacji wizyty.

Klikając przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Więcej w naszej Polityce prywatności