Nefrologia

Choroby nerek i pęcherza moczowego

Nefrologia jest dziedziną medycyny zajmującą się chorobami nerek i pęcherza moczowego. Nerki oprócz funkcji filtracyjnej pełnią rolę wydzielniczą (erytropoetyna bierze udział w produkcji krwinek czerwonych, aktywna postać witaminy D3 jest niezbędna do prawidłowej mineralizacji kości), regulują gospodarkę wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową, odgrywają istotną rolę w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi.

FLOSMED proponuje Państwu konsultację nefrologiczną u dr n. med. Katarzyny Smykał-Jankowiak.

Dr n. med. Katarzyny Smykał-Jankowiak

Katarzyna Smykał-Jankowiak jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który ukończyła w 2007r. z oceną celującą W 2012r. otrzymała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Analiza występowania przeciwciał przeciw składowej C1q dopełniacza w surowicy chorych na pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek”. Jest współautorką kilku publikacji naukowych oraz kilkunastu doniesień prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych (w tym m.in. prezentacji nagrodzonej podczas XX Polish-German-Czech Symposium „Modern Aspects of Nephrology and Hypertension” w 2014r.). W 2015r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych z oceną bardzo dobrą. Następnie odbyła specjalizację w zakresie nefrologii w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu. Aktualnie rozpoczęła specjalizację w dziedzinie transplantologii w Oddziale Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Transplantologicznego, Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego i European Renal Association- European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA).

Zakres diagnostyki i badań:
a) choroby nerek, których objawami mogą być:
 • białkomocz
 • erytrocyturia (zwiększona liczna krwinek czerwonych w moczu)
 • nadciśnienie tętnicze
 • obrzęki
 • zaburzenia elektrolitowe: nieprawidłowe stężenia sodu, potasu, wapnia, fosforanów;
 • kwasica
 • niedokrwistość
b) kłębuszkowe zapalenia nerek- pierwotne, jak i w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego czy układowych zapaleń naczyń
c) uszkodzenie nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, niewydolności serca
d) ostra i przewlekła niewydolność nerek (podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy i zmniejszenie funkcji filtracyjnej nerek)
e) zakażenia układu moczowego
f) kamica nerkowa
g) porady internistyczne

Specjalizacje:
Nefrologia
Choroby wewnętrzne, Transplantologia

Cennik

 • Konsultacja
  250 zł
 • Teleporada
  200 zł
 • Konsultacja wraz z oceną ultrasonograficzną (USG)
  250 zł

Zarezerwuj wizytę

Katarzyna Smykał-Jankowiak - ZnanyLekarz.pl

Kontakt

Adres

Numer kontaktowy

E-mail do rezerwacji

Godziny pracy

Jak wygląda badanie USG nerek

Badanie ultrasonograficzne (USG) nerek jest nieinwazyjną procedurą diagnostyczną, wykorzystującą fale dźwiękowe do generowania obrazów wewnętrznej struktury nerek. Podczas badania, pacjent leży na plecach lub boku, a lekarz stosuje na skórę pacjenta żel ultrasonograficzny, który pomaga w przekazywaniu fal dźwiękowych. Przy użyciu ręcznego urządzenia, zwanego transduktorem, lekarz przesuwa je po skórze w obszarze nerek, co umożliwia obserwację obrazów nerek na ekranie monitora w czasie rzeczywistym. Badanie trwa zwykle około 20-30 minut i nie wymaga specjalnego przygotowania, chociaż pacjenci mogą być poproszeni o wypełnienie pęcherza, co ułatwia obserwację.

Czy badanie USG nerek jest bolesne?

Badanie USG nerek jest ogólnie uważane za bezbolesne i nie powoduje dyskomfortu. Fale dźwiękowe używane w ultrasonografii są całkowicie nieszkodliwe i nieodczuwalne dla pacjenta. Jedynym potencjalnym źródłem dyskomfortu może być konieczność utrzymania pełnego pęcherza moczowego przed badaniem, co jest czasami wymagane dla lepszej wizualizacji nerek i przyległych struktur. Ponadto, nacisk transduktora na skórę, choć zazwyczaj delikatny, może być nieco niekomfortowy, szczególnie w obszarach wrażliwych lub u pacjentów z istniejącymi schorzeniami skórnymi. Niemniej jednak, jakiekolwiek odczucia nieprzyjemności są minimalne i nie powinny być przyczyną obaw przed przystąpieniem do badania.

Choroby diagnozowane przy pomocy USG nerek

Ultrasonografia nerek pozwala na zidentyfikowanie szerokiego spektrum chorób i stanów patologicznych. Do najczęstszych zalicza się:

 • Kamica nerkowa: USG jest skutecznym narzędziem w wykrywaniu kamieni nerkowych, umożliwiając ocenę ich wielkości, położenia oraz potencjalnego wpływu na funkcjonowanie nerek.

 • Torbiele nerek: Procedura ta pozwala na identyfikację torbieli nerkowych, które mogą być zarówno łagodne, jak i sygnalizować poważniejsze schorzenia.

 • Zakażenia i stany zapalne nerek: USG może wykryć oznaki zakażeń i stanów zapalnych nerek, takich jak zapalenie nerek czy kłębuszkowe zapalenie nerek.

 • Nowotwory nerek: Choć USG nie jest głównym narzędziem diagnostycznym w wykrywaniu nowotworów nerek, może pomóc w identyfikacji podejrzanych mas, które wymagają dalszych badań.

 • Zaburzenia strukturalne i wrodzone wady nerek: Badanie to umożliwia wykrywanie nieprawidłowości w budowie nerek, które mogą być wrodzone lub nabyte.

 • Ocena przepływu krwi: Dopplerowskie badanie USG pozwala na ocenę przepływu krwi w nerkach, co jest istotne w diagnozowaniu chorób takich jak zwężenie tętnic nerkowych.

 

USG nerek jest więc wszechstronnym narzędziem diagnostycznym, które może dostarczyć cennych informacji na temat stanu zdrowia nerek.

Nefrologia – nowoczesne podejście w diagnostyce i leczeniu przewlekłej choroby nerek

Nefrologia, jako kluczowa dziedzina medycyny, skupia się na diagnozowaniu i leczeniu chorób nerek. W ostatnich dekadach, dzięki postępowi technologicznemu i medycznemu, nefrologia zyskała nowe narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne, znacząco poprawiające opiekę nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Statystyki pokazują, że PChN stanowi globalny problem zdrowotny, z coraz większą liczbą pacjentów wymagających kompleksowej opieki nefrologicznej.

Przewlekła choroba nerek, określana przez nefrologów jako stopniowe pogarszanie funkcji nerek, dotyka miliony ludzi na całym świecie, w tym znaczącą liczbę populacji w Polsce. Charakteryzuje się spadkiem filtracji kłębuszkowej poniżej określonego progu, co prowadzi do akumulacji toksyn i może prowadzić do niewydolności nerek. Wyzwaniem dla nefrologii jest nie tylko leczenie zaawansowanych stadiów PChN, ale także wczesne rozpoznawanie i interwencja, mające na celu opóźnienie progresji choroby.

W dziedzinie nefrologii, postęp w diagnostyce przewlekłej choroby nerek otwiera nowe możliwości. Oprócz tradycyjnych metod, takich jak badanie poziomu kreatyniny we krwi i analiza moczu, coraz większą rolę odgrywają zaawansowane techniki, w tym biomarkery molekularne i obrazowanie medyczne. Te nowoczesne narzędzia pozwalają nefrologom na precyzyjniejszą ocenę funkcji nerek i wczesne wykrywanie zmian patologicznych, co jest kluczowe dla skutecznego leczenia PChN. Wykorzystanie np. rezonansu magnetycznego i zaawansowanych testów genetycznych przyczynia się do lepszego zrozumienia mechanizmów chorobowych i indywidualizacji terapii.

Nefrologia stale ewoluuje, wprowadzając innowacyjne metody leczenia przewlekłej choroby nerek. Od farmakoterapii, mającej na celu kontrolę ciśnienia krwi i poziomu cukru we krwi, po nowe leki ukierunkowane na specyficzne ścieżki patologiczne w nerkach, opcje terapeutyczne stają się coraz bardziej zaawansowane. Nefrologowie coraz częściej korzystają także z metod leczenia opartych na modyfikacji diety i stylu życia pacjenta, co ma znaczący wpływ na spowolnienie progresji PChN i poprawę jakości życia pacjentów.

Mimo postępów, nefrologia stoi przed wieloma wyzwaniami, w tym przed zapewnieniem równego dostępu do opieki i leczenia. Jednocześnie, rozwój technologii takich jak terapia regeneracyjna i medycyna personalizowana otwiera nowe perspektywy w leczeniu PChN. Przyszłość nefrologii może przynieść lepsze zrozumienie chorób nerek na poziomie molekularnym i jeszcze bardziej spersonalizowane podejście do leczenia.

Kliniki specjalistyczne, takie jak nasza, odgrywają kluczową rolę w leczeniu przewlekłej choroby nerek. Dzięki multidyscyplinarnemu podejściu, łączącemu ekspertyzę nefrologów z najnowszymi technologiami diagnostycznymi i terapeutycznymi, kliniki te zapewniają kompleksową opiekę pacjentom z PChN.
Nefrologia, dzięki ciągłemu postępowi w diagnostyce i leczeniu, przyczynia się do znaczącej poprawy opieki nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek. Innowacje w tej dziedzinie nie tylko poprawiają jakość życia pacjentów, ale także otwierają nowe możliwości terapeutyczne, zmieniając przyszłość leczenia PChN.

Wszystko o Nefrologii i jej Współczesne Wyzwania

Nefrologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób nerek. Nerki są kluczowymi organami w ludzkim ciele, odpowiedzialnymi za filtrację krwi, usuwanie odpadów, regulację równowagi elektrolitowej i ciśnienia krwi, a także za produkcję hormonów. Choroby nerek mogą mieć poważne konsekwencje dla ogólnego stanu zdrowia, prowadząc do przewlekłej choroby nerek (CKD) lub ostrej niewydolności nerek.

W ostatnich latach, postęp w nefrologii skoncentrował się na lepszym zrozumieniu mechanizmów chorób nerek, rozwijaniu nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych, a także na poprawie jakości życia pacjentów z chorobami nerek. Jednakże, pomimo tych postępów, nefrologia nadal stoi przed wieloma wyzwaniami.
Jednym z głównych wyzwań jest wczesna diagnoza i interwencja. Wiele chorób nerek rozwija się bez wyraźnych objawów, co często prowadzi do późnego rozpoznania i trudności w leczeniu. Dlatego ważne jest, aby lekarze pierwszego kontaktu byli świadomi potencjalnych wczesnych znaków chorób nerek i odpowiednio kierowali pacjentów do specjalistów.
Innym istotnym wyzwaniem jest zarządzanie przewlekłą chorobą nerek (CKD). CKD jest stanem długotrwałym, wymagającym stałego monitorowania i leczenia, aby spowolnić postęp choroby i zapobiec powikłaniom. Obejmuje to zarządzanie dietą, leczenie farmakologiczne, a w bardziej zaawansowanych przypadkach, dializoterapię lub transplantację nerki.
Edukacja pacjentów stanowi kolejne wyzwanie. Pacjenci z chorobami nerek muszą zrozumieć swoją chorobę i nauczyć się, jak najlepiej zarządzać swoim stanem zdrowia, co obejmuje zmiany w stylu życia, przestrzeganie planu leczenia i regularne wizyty kontrolne.
Wreszcie, postęp technologiczny i badania naukowe są kluczowe dla rozwoju nefrologii. Innowacje w diagnostyce, takie jak zaawansowane techniki obrazowania i biomarkery, otwierają nowe możliwości wczesnego wykrywania i leczenia chorób nerek. Jednocześnie, bieżące badania nad nowymi terapiami i lekami mają na celu poprawę wyników leczenia i jakości życia pacjentów.

Ocena i Zarządzanie Przewlekłą Chorobą Nerek (CKD)
Przewlekła choroba nerek (CKD) jest poważnym problemem zdrowotnym, który dotyka miliony osób na całym świecie. CKD charakteryzuje się stopniowym pogorszeniem funkcji nerek, co może prowadzić do niewydolności nerek i konieczności dializy lub transplantacji. Zarządzanie CKD wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje regularną ocenę funkcji nerek, kontrolę czynników ryzyka i odpowiednie interwencje terapeutyczne.
Ocena funkcji nerek jest kluczowym elementem zarządzania CKD. Dwa główne wskaźniki to szacunkowa szybkość filtracji kłębuszkowej (eGFR) i poziom albuminurii. eGFR jest miarą wydajności filtracji nerek, a albuminuria wskazuje na obecność białka w moczu, co jest markerem uszkodzenia nerek.
Badanie opublikowane w 2022 roku, zatytułowane „Albuminuria testing and nephrology care among insured US adults with chronic kidney disease: a missed opportunity” (Źródło), podkreśla znaczenie tych wskaźników w zarządzaniu CKD. Autorzy badania zauważyli, że wielu pacjentów z CKD nie otrzymuje odpowiedniej opieki nefrologicznej, mimo spełniania kryteriów do skierowania do specjalisty. Wynika to częściowo z niedostatecznego wykorzystania testów na albuminurię w praktyce klinicznej.
Zarządzanie CKD obejmuje szereg interwencji, w tym modyfikację diety, kontrolę ciśnienia krwi, zarządzanie cukrzycą (jeśli występuje) i stosowanie leków, które mogą spowolnić postęp choroby. Ważne jest również regularne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta i dostosowywanie planu leczenia w miarę zmiany stanu choroby.
Edukacja pacjentów odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu CKD. Pacjenci powinni być świadomi znaczenia regularnych badań, przestrzegania zaleceń dietetycznych i lekowych, a także rozumieć potencjalne konsekwencje i powikłania związane z CKD.

Szkolenie i Kompetencje w Ultrasonografii (POCUS) w Nefrologii
Ultrasonografia punktu opieki (POCUS) to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która zyskuje na znaczeniu w nefrologii. POCUS umożliwia lekarzom przeprowadzanie szybkich i nieinwazyjnych badań ultrasonograficznych bezpośrednio przy łóżku pacjenta, co może znacząco poprawić jakość opieki nad pacjentami z chorobami nerek.
Artykuł z 2022 roku, zatytułowany „Point-of-Care Ultrasound Training during Nephrology Fellowship” (Źródło), podkreśla znaczenie szkolenia w zakresie POCUS dla nefrologów. Badanie to wykazało, że tylko niewielka część nefrologów w trakcie specjalizacji otrzymuje edukację z zakresu POCUS, a jeszcze mniej czuje się kompetentnych do samodzielnego wykorzystania tej techniki.
Zastosowanie POCUS w nefrologii obejmuje szereg procedur, takich jak ocena dostępu do dializy, biopsja nerki oraz diagnostyka w zakresie oceny stanu hydratacji i wykrywania powikłań CKD. Szkolenie w zakresie POCUS może znacząco poprawić umiejętności diagnostyczne nefrologów, co przekłada się na lepszą opiekę nad pacjentami.
Jednakże, istnieją wyzwania związane z wdrażaniem programów szkoleniowych POCUS, w tym brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych instruktorów i ograniczone zasoby. Mimo to, rosnące zainteresowanie i zapotrzebowanie na szkolenie w zakresie POCUS wśród nefrologów wskazuje na potrzebę rozwoju i integracji takich programów w ramach szkolenia specjalistycznego.


Rozwój Programów Szkoleniowych w Nefrologii
Rozwój programów szkoleniowych w nefrologii jest kluczowy dla zapewnienia wysokiej jakości opieki nad pacjentami z chorobami nerek. W szczególności, szkolenie w zakresie POCUS staje się coraz bardziej istotne, jak pokazuje artykuł z 2022 roku: „Incorporating Training in POCUS in Nephrology Fellowship Curriculum” (Źródło). Ten artykuł podkreśla potrzebę włączenia szkolenia POCUS do programów edukacyjnych dla nefrologów.


Wyzwania i Możliwości
Wyzwania: Głównymi wyzwaniami są brak standardów szkoleniowych, ograniczone zasoby i potrzeba wykwalifikowanych instruktorów.
Możliwości: Rozwój programów POCUS oferuje szansę na poprawę umiejętności diagnostycznych nefrologów, co może przyczynić się do lepszej oceny i leczenia pacjentów z chorobami nerek.


Znaczenie Szkolenia POCUS
Szkolenie w zakresie POCUS umożliwia nefrologom dokładniejszą ocenę stanu pacjenta, co jest szczególnie ważne w przypadkach nagłych i w zarządzaniu przewlekłą chorobą nerek.
Integracja POCUS do programów szkoleniowych może również przyczynić się do rozwoju badań w dziedzinie nefrologii, umożliwiając lepsze zrozumienie chorób nerek i ich leczenia.


Przyszłe Kierunki

 • Rozwój i standaryzacja programów szkoleniowych POCUS.
 • Wspieranie badań nad skutecznością i wpływem szkolenia POCUS na praktykę kliniczną w nefrologii.

W tym artykule omówiliśmy kluczowe aspekty nefrologii, w tym wyzwania w diagnozie i zarządzaniu CKD, znaczenie szkolenia w zakresie POCUS oraz rozwój programów szkoleniowych. Nefrologia jako dziedzina medyczna nadal ewoluuje, a postęp w badaniach i technologii otwiera nowe możliwości dla lepszego zrozumienia i leczenia chorób nerek.
Przyszłe kierunki w nefrologii obejmują dalszy rozwój metod diagnostycznych, takich jak POCUS, lepsze strategie zarządzania CKD, a także intensyfikację badań nad nowymi terapiami. Edukacja i szkolenie specjalistów w dziedzinie nefrologii będą kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości opieki nad pacjentami i dla dalszego rozwoju tej ważnej dziedziny medycyny.

Bibliografia
„Albuminuria testing and nephrology care among insured US adults with chronic kidney disease: a missed opportunity” (Źródło).
„Point-of-Care Ultrasound Training during Nephrology Fellowship” (Źródło).
„Incorporating Training in POCUS in Nephrology Fellowship Curriculum” (Źródło).

Wypełnij formularz - oddzwonimy!

Prosimy o wypełnienie oraz przesłanie formularza kontaktowego w celu otrzymania konsultacji oraz rezerwacji wizyty.

Klikając przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Więcej w naszej Polityce prywatności