Chirurgia RękiLek. Michał Harasymczuk wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (2007-2013r.) Obecnie pracuje jako lekarz rezydent w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Ręki w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu. Dr Harasymczuk pracuje także jako młodszy asystent w Katedrze i Klinice Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (od 2015r.), Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia (od 2016 r.) oraz Europejskiego Towarzystwa Barku i Łokcia SECEC (od 2019 r.). Wziął udział w kilkunastu kursach i szkoleniach z zakresu Chirurgii Kończyny Górnej w Polsce i zagranicą. Odbył staże w USA - 10 miesięczny w Chicago ucząc się  mikrochirurgii oraz prowadząc badania nad leczeniem Dystrofii Mięśniowej Duchenne'a pod okiem Profesor Marii Siemionow. Kolejny 6 miesięczny staż odbył w najlepszym szpitalu roku 2018/2019 w USA - Mayo Clinic w Rochester w Minnesocie pracując w departamencie ortopedii u światowej sławy ortopedy, specjalizującego się w chirurgii łokcia Profesora Shawn'a O'Driscoll'a. Nauczyciel wydziału anglojęzycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w zakresie ortopedii kończyny górnej.

Michał Harasymczuk zajmuje się leczeniem operacyjnym i nieoperacyjnym całej kończyny górnej – od okolicy barku do palców.  


Cena konsultacji ortopedycznej : 150 PLN 


Kontakt bezpośrednio z lekarzem pod nr telefonu: 575-DOKTOR (575365867) 

Najczęstsze schorzenia z jakimi zgłaszają sie do nas pacjenci z zakresu ortopedii kończyny górnej: