Ginekologia i Położnictwo

Profilaktyka oraz leczenie zaburzeń żeńskiego układu płciowego. Opieka nad kobietą ciężarną. 

FLOSMED oferuje Państwu konsultacje u lekarzy ginekologów:  lek. Beaty Mrzewki-Rogacz, dr n. med. Pauli Mikołajskiej-Ptaś, dr. n. med. i n. o zdr. Katarzyny Paneckiej-Myszy, dr n.med. Magdaleny Adamczyk, lek. Moniki Pyszczyńskiej, dr n.med. Anny Roztockiej-Kuc, dr n. med. Magdaleny Barlik, lek. Karoliny Andrzejak,  dr n. med. Ewy Jaguszewskiej, dr n. med. Anny Lewek oraz lek. Doroty Boroń, dr n. med. Natalii Misan, lek. Patryka Piątkowskiego.

Oferujemy darmowe badanie KTG dla pacjentek ciężarnych oraz posiadamy szeroki zakres badań diagnostycznych m.in.: cytologię płynna LBC, badania HPV i wiele innych. 

Zakres diagnostyki i badań prowadzonych w przychodni FLOSMED:

• Prowadzenie ciąży
• Ultrasonograficzna ocena budowy i rozwoju płodu
• Poradnictwo w zakresie antykoncepcji i planowania rodziny
• Opieka ginekologiczna- profilaktyka i leczenie
• Ultrasonograficzna ocena przepływów dopplerowskich
• Ultrasonografia ginekologiczna
• Zaburzenia miesiączkowania

lek. Beata Mrzewka-Rogacz

Od listopada 2019 jest młodszym asystentem w Klinice Rozrodczości w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UMP w Poznaniu, pełni dyżury w szpitalnej Izbie Przyjęć i na Sali Porodowej.
Absolwentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ukończonego z listem gratulacyjnym Rektora. 2018-19 zatrudniona w Oddziale Klinicznym Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu (szpital III stopnia referencyjności).
Prowadzi badania naukowe nad cukrzycą ciążową oraz regularnie uczestniczy w kursach doszkalających z zakresu położnictwa, ginekologii i ultrasonografii.

Beata Mrzewka-Rogacz - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  250 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł

dr n. med. Paula Mikołajska-Ptaś

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im.K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Obecnie kontynuuje szkolenie specjalizacyjne z położnictwa i ginekologii w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu.
Ukończyła Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych UMP, w ramach którego w 2019r. otworzyłam przewód doktorski. Jest uczestniczką wielu kursów, szkoleń i kongresów.
Odbyła staż w zakresie perinatologii i ciąży wysokiego ryzyka w King’s College Hospital w Londynie.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Europejskiego stowarzyszenia osób specjalizujących się w położnictwie i ginekologii ENTOG.

Paula Mikołajska-Ptaś - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  250 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł
 • Cytologia tradycyjna
  50zł
 • Cytologia płynna (LBC)
  100zł

dr n. med. i n. o zdr. Katarzyna Panecka-Mysza

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z położnictwa i ginekologii w Klinice Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada doświadczenie w zakresie dyżurów na oddziale ginekologiczno-położniczym oraz pracy ambulatoryjnej. Jest w trakcie pisania rozprawy doktorskiej, współautorką podręczników: “Położnictwo i Ginekologia” oraz „Farmakoterapia w położnictwie”. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami zarówno w języku polskim jak i angielskim.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych
warsztatach, kursach i wykładach. W codziennej pracy stawia na rzetelnie przeprowadzone porady i badania w komfortowej atmosferze.

Katarzyna Panecka-Mysza - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  280 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  300 zł

dr n. med. Magdalena Adamczyk

01.10.2018 i obecnie- doktorant 4-letnich stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie na pierwszym roku studiów) w Ginekologiczno- Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33; Klinika Rozrodczości.

17.11.2014 r. i obecnie- młodszy asystent, rezydent w dziedzinie Położnictwo i Ginekologia (obecnie na czwartym roku szkolenia specjalizacyjnego) w Ginekologiczno- Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, Klinika Rozrodczości.

Magdalena Adamczyk - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  250 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł

lek. Monika Pyszczyńska

W 2016 roku ukończyła  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, na Wydziale Lekarskim I. Specjalizuje się w położnictwie i ginekologii. Na co dzień pracuję w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu. Pełni również dyżury w oddziale porodowym i izbie przyjęć tego szpitala.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, kongresach i kursach, między innymi

– Mazurskiej Szkoły Ultrasonografii
– Małopolskiej Szkoły Ultrasonografii
– Kursów Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Monika Pyszczyńska - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  280 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  300 zł

dr n. med. Anna Roztocka-Kuc

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od początku studiów interesowała się ginekologią i położnictwem. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z położnictwa i ginekologii w Klinice Perinatologii i Ginekologii UM w Poznaniu. Na co dzień pracuje na Oddziale Ginekologicznym III i Położniczym II Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego przy ul. Polnej, w którym także pełni dyżury na Sali Porodowej oraz w Izbie Przyjęć.
Jest doktorantką prof. dr hab. Grzegorza H. Bręborowicza, współautorką podręcznika “Położnictwo i Ginekologia” pod Jego redakcją oraz autorką kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Przywiązuje dużą wagę do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, w związku z czym corocznie biorę udział w kilkunastu szkoleniach, warsztatach i sympozjach dedykowanych ginekologom i położnikom. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Anna Roztocka-Kuc - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  280 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  300 zł

dr n. med. Magdalena Barlik

W 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i rozpoczęła pracę w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych w Poznaniu.
W roku 2014 r obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską (tematem rozprawy doktorskiej jest związek polimorfizmów genu czynnika VII krzepnięcia i genu tkankowego inhibitora aktywatora plazminogenu z poronieniami nawracającymi). W 2010 roku rozpoczęła specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii. Jej opiekunem naukowym oraz promotorem pracy doktorskiej był Pan Prof. dr hab. Krzysztof Drews. W 2017 roku zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu położnictwa i ginekologii.
W latach 2010-2021 pracowała na stanowisku adiunkta w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu.
Jest współautorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym artykułów w renomowanych czasopismach naukowych, rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień zjazdowych.
Jest posiadaczką certyfikatów:
• Certyfikat The Fetal Medicine Foundation w zakresie oceny przezierności karku płodu (NT)
• Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii.

Magdalena Barlik - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  300 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł

lek. Karolina Andrzejak

Dyplom lekarza uzyskała w 2009 roku. Jest absolwentką uniwersytetu medycznego w Poznaniu.
Szkolenie specjalizacyjne z ginekologii i położnictwa rozpoczęła w 2011 roku W GPSK w Poznaniu.
Na co dzień pracuje w Klinice Ginekologii Operacyjnej. Autorka wielu publikacji i doniesień zjazdowych w czasopismach polskich i zagranicznych m.in 1.Lożysko wrosnięte u pierwiastki- perinatologia. Neonatologia i Ginekologia Tom 220092. Sexual frigidity-Archives of perinatal medicine 21. 20153.
Przydatność ultrasonografii dopplerowskiej w kwalifikacji pacjentek z rozrostami endometrium do małoinwazyjnych technik destrukcyjnych -Przegląd Ginekologiczno-Położniczy 2009 (1)
Brała udział w licznych szkoleniach w Polsce i za granicą z zakresu patologii ciąży, ultrasonografii w ginekologii i położnictwie oraz endokrynologii ginekologicznej. Posiada liczne certyfikaty z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. W swojej codziennej praktyce zajmuje się również kwalifikacja pacjentek do operacji ginekologicznych m.in:
– mięśniaków macicy
– guzów i zmian w obrębie przydatków
– zaburzeń statyki narządów płciowych

Karolina Andrzejak - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  250 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł

dr n. med. Ewa Jaguszewska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, aktualnie doktorantka tegoż uniwersytetu. Obecnie w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii w Klinice Ginekologii w GPSK ul. Polna 33 w Poznaniu, w którym również pełni dyżury na Sali Porodowej oraz w Izbie Przyjęć. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Współautorka publikacji i wystąpień zjazdowych. Nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, kongresach i kursach.

Ewa Jaguszewska (Szłyk) - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  250 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł

lek. Dorota Boroń

Dr Dorota Boroń specjalizuje się w położnictwie i ginekologii. Na co dzień pracuje w Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu Klinicznym w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych w Poznaniu przy ul. Polnej. Pełni również dyżury w Oddziale Porodowym i Izbie Przyjęć tego szpitala. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Ukończyła w 2017 roku studia na wydziale lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Od 2019 roku jest słuchaczką Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, kongresach i kursach, zarówno w Polsce ( m.in. Mazurska Szkoła Ultrasonografii, Kursy ultrasonografii w położnictwie i ginekologii organizowane przez Sekcję Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników), jak i za granicą (m.in. odbyłam szkolenie na Uniwersytecie Wiedeńskim). Jest autorką publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.
Jej głównym obiektem zainteresowań są zagadnienia z zakresu fizjologii i patologii ciąży. Swoją codzienną praktykę zawodową opieram na najnowszych wytycznych światowych.

Ponadto zajmuje się m.in. leczeniem chorób przenoszonych drogą płciową, zakażeń pochwy i sromu, poradnictwem antykoncepcyjnym, w tym zakładaniem wkładek wewnątrzmacicznych, a także leczeniem nieprawidłowych krwawień macicznych, niepłodności, endometriozy, nadżerek, zaburzeń miesiączkowania.
Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Dorota Boroń - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  280 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł

dr n. med. Anna Lewek

Lekarz w trakcie ostatniego roku specjalizacji z Położnictwa i Ginekologii. W 2015 roku ukończyła Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2017 roku związana zawodowo z Kliniką Ginekologii Ginekologiczno–Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, gdzie pełni także dyżury na Oddziale Porodowym i Izbie Przyjęć. Jest absolwentem studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2022 roku obroniła rozprawę doktorską nt. „Analiza przydatności metylacji wybranych genów w wykrywaniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy w porównaniu do metody molekularnej i cytodiagnostyki”. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych oraz wystąpień krajowych i zagranicznych. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach i kursach (m. in. kursy USG, kolposkopii). Regularnie uczestniczy w licznych kongresach i konferencjach naukowych, aby zapewnić pacjentkom najwyższy standard opieki medycznej.

Anna Lewek - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + USG
  250 zł
 • Konsultacja położnicza + USG
  280 zł

lek. Patryk Piątkowski

Jestem absolwentem Collegium Medicum im. L. Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy na Wydziale Lekarskim. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpocząłem specjalizację z ginekologii i położnictwa. Obecnie pracuję w oddziale
ginekologiczno- położniczym z patologią ciąży Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
Nieprzerwanie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, kongresach i kursach. Moim głównym zainteresowaniem jest fizjologia i patologia ciąży oraz ginekologia operacyjna. Ponadto zajmuję się m.in. leczeniem chorób przenoszonych drogą płciową, zakażeń pochwy i sromu, poradnictwem antykoncepcyjnym, w tym zakładaniem wkładek wewnątrzmacicznych, a także leczeniem nieprawidłowych krwawień macicznych, niepłodności, endometriozy, nadżerek, zaburzeń miesiączkowania.

Patryk Piątkowski - ZnanyLekarz.pl

dr n. med. Natalia Misan

W 2014 roku ukończyłam kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2016 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Seksuologia Kliniczna- “Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2018 roku studia podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2022 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych za rozprawę na temat “Ocena wskaźników uszkodzenia naczyniowego i neuronalnego oraz zmian przepuszczalności bariery krew-mózg w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu”, której promotorem była Pani Prof. Mariola Ropacka-
Lesiak. Na co dzień pracuję w Klinice Perinatologii i Ginekologii Ginekologiczno- Położniczego Szpitala Klinicznego na Polnej. Jestem autorką i współautorką artykułów i rozdziałów w czasopismach naukowych i podręcznikach z zakresu ginekologii i położnictwa oraz laureatką nagród na konferencjach polskich i międzynarodowych. W 2021 roku otrzymałam grant Narodowego Centrum Nauki w konkursie Preludium na realizację projektu badawczego, związanego z ciążą powikłaną ograniczeniem wzrastania płodu. Prowadzę zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego w języku polskim i angielskim. W 2014 roku otrzymałam Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Medal Uczelni za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej, przyznany przez Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Swoją wiedzę stale poszerzam i doskonalę, uczestnicząc w kursach i konferencjach z zakresu ginekologii i położnictwa.

Leczenie:
– Choroby ginekologiczne
– Zaburzenia miesiączkowania
– Antykoncepcja
– Profilaktyka raka szyjki macicy – cytologia, test HPV
– Prowadzenie ciąży
– Ocena rozwoju płodu
– Ocena przepływów dopplerowskich u płodu
– Planowanie rodziny
– Diagnostyka problemów z zajściem w ciążę

Natalia Misan - ZnanyLekarz.pl

Cennik

 • Konsultacja ginekologiczna + cytologia
  300 zł
 • Konsultacja położnicza + cytologia
  330 zł
 • Konsultacja ginekologiczna + USG + USG piersi
  430 zł
 • Konsultacja ginekologiczna + USG piersi + cytologia
  480 zł
 • Profilaktyka coroczna (badanie ginekologiczne + USG + USG piersi + cytologia płynna LBC)
  530 zł

Kontakt

Adres

Numer kontaktowy

E-mail do rezerwacji

Godziny pracy

pl Polski
X

Wypełnij formularz - oddzwonimy!

Prosimy o wypełnienie oraz przesłanie formularza kontaktowego w celu otrzymania konsultacji oraz rezerwacji wizyty.

Klikając przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Więcej w naszej Polityce prywatności