Ginekolog – Położnik

ginekologia_flosmedFLOSMED oferuje Państwu konsultacje u lekarzy ginekologów: dr n. med. Magdaleny Barlik, lek. Anny Roztockiej-Kuc, lek. Karoliny Andrzejak oraz lek. Ewy Szłyk.

Dr n. med. specjalista w ginekologii i położnictwie Magdalena Barlik w 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i rozpoczęła pracę w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych w Poznaniu.
W roku 2014 r obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską (tematem rozprawy doktorskiej jest związek polimorfizmów genu czynnika VII krzepnięcia i genu tkankowego inhibitora aktywatora plazminogenu z poronieniami nawracającymi). W 2010 roku rozpoczęła specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii. Jej opiekunem naukowym oraz promotorem pracy doktorskiej był Pan Prof. dr hab. Krzysztof Drews. W 2017 roku zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu położnictwa i ginekologii.
Na co dzień pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu. Pełni również dyżury w oddziale porodowym i izbie przyjęć tego szpitala. Uczestniczy także w działalności dydaktycznej kliniki, prowadząc zajęcia ze studentami.
Jest współautorem około 100 publikacji naukowych, w tym artykułów w renomowanych czasopismach naukowych, rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień zjazdowych.
Jest posiadaczką certyfikatów:
• Certyfikat The Fetal Medicine Foundation w zakresie oceny przezierności karku płodu (NT)
• Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych


cf8ece36d0f001628b9f921e9bae223f_largeLek. Anna Roztocka - Kuc jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od początku studiów interesowała się ginekologią i położnictwem. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z położnictwa i ginekologii w Klinice Perinatologii i Ginekologii UM w Poznaniu. Na co dzień pracuja na Oddziale Ginekologicznym III i Położniczym II Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego przy ul. Polnej, w którym także pełnię dyżury na Sali Porodowej oraz w Izbie Przyjęć.

Jest doktorantką prof. dr hab. Grzegorza H. Bręborowicza, współałtorką podręcznika "Położnictwo i Ginekologia" pod Jego redakcją oraz autorką kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Przywiązuje dużą wagę do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, w związku z czym corocznie bierze udział w wielu szkoleniach, warsztatach i sympozjach dedykowanych ginekologom i położnikom. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególnie diagnostyki ultrasonograficznej rozwoju płodu, prawidłowego i powikłanego przebiegu ciąży i porodu, diagnostyki przyczyn niepłodności. Wykonuje również operacje z zakresu ginekologii i położnictwa w przypadku wystąpienia wskazań. Podczas wizyt i konsultacji przykładaa dużą wagę do przyjemnej atmosfery oraz dokładnego i przystępnego wyjaśnienia pacjentkom poszczególnych etapów badania oraz planowanego leczenia.

Lek. Karolina Andrzejak dyplom lekarza uzyskała w 2009 roku, jest absolwentką uniwersytetu medycznego w Poznaniu. Szkolenie specjalizacyjne z ginekologii i położnictwa rozpoczęła w 2011 roku W GPSK w Poznaniu. Na co dzień pracuje w Klinice Ginekologii operacyjnej, jest autorką wielu publikacji i doniesień zjazdowych w czasopismach polskich i zagranicznych 

Brała udział w licznych szkoleniach w Polsce i za granicą z zakresu patologi ciąży,ultrasonogarfii w ginekologii i położnictwie oraz endokrynologii ginekologicznej
Posiada liczne certyfikaty z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii.
w swojej codziennej praktyce zajmuje się również kwalifikacją pacjentek do operacji ginekologicznych.

f24ede388b0359db232c10cfc4953750_largeLek. Ewa Szłyk to absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, aktualnie doktorantka tegoż uniwersytetu. Obecnie w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii w Klinice Ginekologii w GPSK ul. Polna 33 w Poznaniu, w którym również pełni dyżury na Sali Porodowejoraz w Izbie Przyjęć. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Współautorka publikacji i wystąpień zjazdowych. Nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, kongresach i kursach.

 

 

 

 

Zakres diagnostyki i badań prowadzonych w przychodni FLOSMED:

• Prowadzenie ciąży
• Ultrasonograficzna ocena budowy i rozwoju płodu
• Poradnictwo w zakresie antykoncepcji i planowania rodziny
• Opieka ginekologiczna- profilaktyka i leczenie
• Ultrasonograficzna ocena przepływów dopplerowskich
• Ultrasonografia ginekologiczna
• Zaburzenia miesiączkowania

Cennik:


dr n. med. Magdalena Barlik:

konsultacja ginekologiczna + badanie + USG - 200 PLN
konsultacja położnicza z podstawowym badaniem USG (USG 2D) - 200 PLN
USG prenatalne (I trymestr) - 300 zł

 lek. Karolina Andrzejak , lek. Anna Roztocka - Kuc, lek. Ewa Szłyk:

konsultacja ginekologiczna + badanie + USG - 150 PLN
konsultacja położnicza z podstawowym badaniem USG (USG 2D) - 180 PLN

Pozostałe usługi :

• cytologia ginekologiczna - 30 zł
• posiew bakteriologiczny - 40 zł
• posiew na beztlenowce - 43 zł
• biocenoza pochwy - 30 zł
• posiew w kierunku paciorkowca grupy B - 40 zł
• cytologia jednowarstwowa - 149 zł
• Założenie wkładki antykoncepcyjnej – 500 zł (cena za usługę tj. bez wkładki, wkładkę pacjentka nabywa indywidualnie do potrzeb)
• Usunięcie wkładki antykoncepcyjnej – 150 zł
• Monitorowanie owulacji - 30 zł za każdą ocenę